Curso cap

En abril empezamos un curso de «C» + «CAP»

alto indice de aprobados en cursos anteriores