Curso cap

En abril empezamos un curso de “C” + “CAP”

alto indice de aprobados en cursos anteriores